Privacyverklaring
Feraine nv, Krekelmotestraat 47, 8870 Izegem, btw BE0416636378
kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Feraine nv.

Delen met anderen
Feraine nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw
voorafgaandelijke actieve goedkeuring.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Feraine nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website.
Feraine nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen wanneer de wettelijke voorwaarden dat toelaten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Feraine nv zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Feraine nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Feraine nv verzamelde gegevens, neem dan contact met Feraine nv via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Feraine nv
Krekelmotestraat 47
Izegem 8870
Telefoon +32 51 31 41 44

Klachten en of meldingen
Mocht u om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij uw gegevens niet correct behandelen, kan u dit melden aan Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).